Minirensningsanlæg
I minirenseanlægget renses spildevandet kemisk og biologisk. Rensningen sker ved at størstedelen af de forurenende stoffer i spildevandet udskilles i bundfældningstanken.

Efter rensning ledes vandet til dræn eller vandløb.

Minirenseanlægget er en kompakt løsning i forhold til de ?este andre rensemetoder.

For minirenseanlæg gør følgende forhold sig gældende:
Minirenseanlæg kan leve op til alle renseklasser
(O, SO, OP, SOP)

Etablering af et minirenseanlæg forudsætter,
at der indgås en serviceaftale om anlægget.