Nedsivningsanlæg
I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene. Jorden binder en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer. De resternede stoffer nedbrydes af mikroorganismerne.

Det er muligt at etablere store minirensningsanlæg for flere huse, hvorved omkostningen reduceres.

Nedsivningsanlægget er i flere dele. Først skal spildevandet passere en bundfældningstank, derefter fordeles vandet jævnt i nedsivningsanlægget. Fordelingen sker enten via gravidition eller pumpning.

Selve nedsivningsanlægget opbygges af en række
sivedræn, der graves ned i ca. 60 cm dybde.

For nedsivningsanlæg gælder følgende:
Nedsivning lever op til alle renseklasser
(O, SO, OP, SOP).

Ikke alle jordtyper er egnet til nedsivning.


Klik på billederne, for stort billede...