Sandfilteranlæg
Det biologiske sandfilteranlæg renser spildevandet, før det ledes ud til f.eks. dræn eller vandløb.

Før sandfilteret skal spildevandet passere en bundfældningstank. Efter bundfældningstanken fordeles vandet jævnt i sandfilteret, enten via gravidition eller pumpning. Nogle gange monteres også en pumpe efter sandfilteret for at løfte afløbsvandet op til f.eks. et dræn.

I sandfilteret siver spildevandet ned gennem et sandlag, hvor mikroorganismer nedbryder en del af spildevandets indhold af forurenende stoffer.

For biologiske sandfilteranlæg gør følgende forhold sig gældende:
Biologiske sandfiltre lever kun op til renseklasserne O og SO, da det ikke renser tilstrækkeligt for fosfor.