Pilerensningsanlæg
I et pileanlæg fordampes spildevandet. Det vil sige, at der hverken udledes eller nedsives vand fra anlægget. Pileanlæg etableres i et hul, der fores med en tæt membran (plastikdug), fyldes med jord og plantes til med piletræer.

Inden pilerensningsanlæget skal spildevandet passere en bundfældningstank.

I den periode træerne ikke har blade er fordampningen mindre, så vandet samles op i anlægget indtil den følgende vækstsæson.

Særlige forhold
For pileanlæg gør følgende forhold sig gældende: pileanlæg lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP).