Barokhaver
Barokhaven er karakteriseret ved at kunne opfattes i ét eneste blik.
Haven opbygges med en hovedakse, helst midt fra huset.

Hovedaksen markeres som regel med en alle´ plantning, gerne med et fikspunkt ude i ”uendeligheden”, dertil gerne flere parallelle sidealléer. Haven er en forlængelse af huset, stram, geometrisk og symetrisk i kompositionen. Beplantningen bestående af klippede småhække i mønstre, broderiparterren, udfyldt med snørklede mønstre af sommerblomster.

Barokhaven indeholder også altid vandbassiner, gerne lange og smalle så perspektivet bliver større. Marmorskulpturer og klippede skulpturer i Buksbom er naturlige elementer.Klik på billederne, for stort billede...