Muldholm
- tanker og ide

VMP III projekt ved Flasken

Som ejer af Muldholm også omtalt som Flasken og senere Bøgeskov projektet, havde jeg en ide om at tilbagefører området som jeg huskede det, nemlig et fantastisk naturskønt område, hvor der blev høstet rørskær (tagrør) om vinteren og hvor kreaturerne kom på græs om sommeren.

Man kan ikke skrue tiden tilbage, og skal heller ikke, men derfor kan man jo godt gøre et forsøg på at gøre noget for naturen og miljøet.

De første overvejelser og sonderinger begyndte i foråret 2004, hvor jeg havde nogle samtaler med blandt andet Bo Levesen Vejle Amt. I løbet af 2004 og 2005 begyndte der at tegne sig en mulighed for at gennemfører et VMP III projekt. Vejle Amt v/ Bo Levesen havde arbejdet med forundersøgelser forud for projektets gennemførelse, herunder evaluering af projektets miljø og naturmæssige effekter.

Den 8. februar 2006 modtog jeg tilsagn om tilskud til VMP III projektet fra Direktoratet for Fødevarer Erhverv, herefter kunne projektet igangsættes.

Hvis projektet skulle have sin gang på jorden, var tilskuddet en nødvendig forudsætning for projektets gennemførelse. Med en aftale med Vejle Amt om at de vil sikre mig en udgiftsneutral projektgennemførelse og herunder forestå såvel projektering udbud som tilsyn med projektet blev projektet igangsat og udbudt i september 2006.

Projektet skulle stå færdig medio november 2006. Sådan gik det ikke, på grund af dårligt vejr stod projektet først færdigt i efteråret 2008.

Trods udfordringer undervejs har vi nu et skabt et fantastisk naturområde der kan være til glæde for lokalbefolkningen, naturen og andre som passerer forbi området. Derudover er der skabt de bedste betingelser for et´ rigt plante, fugle og dyreliv.

Dokumenter
  Projektbeskrivelse
  Forundersøgelse vedr. VMP III projekt ved Flasken
  Vandmiljøplan III ved Muldholm
  Kvælstof beregning Høll
  Tilskudstilsagn
Videoer

Du skal have installeret flash version 9 eller nyere for at se vores video!

Hent Adobe Flash playerKlik på billederne, for stort billede...