Havestilarter
Haver og parker kan anlægges på mange måder og efter forskellige principper. De historiske havestilarter har alle specielle kendetegnende elementer og formål.

Haven eller parken skal anlægges ved at kombinere elementer fra de forskellige stilarter, eller en stilart.

Dansk Naturanlæg er i stand til at rådgive og vejlede omkring valgene. Derudover anlægger, plejer og vedligeholder Dansk Naturanlæg gerne have- og parkanlæg.

Vi har beskrevet enkelte af havestilarterne herunder.